Chế độ hưu trí đối với cán bộ công chức nhà nước

Chế độ hưu trí đối với cán bộ công chức được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này. Cán bộ công chức viên chức có thể căn cứ vào các thông tin được cung cấp và tính toán chế độ hưu trí cho mình. 

Cán bộ công chức về hưu được hưởng lương hưu trí hàng tháng

Xem thêm: Cách tính chế độ hưu trí theo công thức đơn giản

Độ tuổi nghỉ hưu đối với công chức viên chức

Theo quy định tại BLLĐ 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021, thì trong điều kiện bình thường, nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ thì đủ 55 tuổi 04 tháng và mỗi năm tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ.

Trong khi đó, công chức, viên chức được thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và nhận quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 5081/BNV-CCVC về thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành.

Bộ Nội vụ hướng dẫn để thống nhất các quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng với công chức, viên chức như sau:

  • Trường hợp nghỉ hưu sau 01/01/2021: Xem xét ra thông báo, quyết định nghỉ hưu trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo BLLĐ 2019; nếu đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại, quyết định nghỉ hưu thì theo BLLĐ 2019;
  • Trường hợp nghỉ hưu trước 01/01/2021 mà được lùi thời điểm nghỉ hưu: Không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ 2019; thời điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định hiện hành.

Mức hưởng lương hưu đối với cán bộ công chức viên chức

Trong chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức thì mức hưởng lương hưu được tính như thế nào? Căn cứ theo mức lương đóng BHXH và thời gian tham gia BHXH của mỗi người mức hưởng lương hưu sẽ khác nhau.

Mức hưởng lương hưu đối với cán bộ công chức viên chức.
Mức hưởng lương hưu đối với cán bộ công chức viên chức

Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Đối với người lao động (NLĐ) bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH:

Đối với lao động nam:

  • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 người lao động đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm).
  • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

Đối với lao động nữ:

  • Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.
  • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Lưu ý: 

Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. NLĐ sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ khi về hưu là 75% mức lương đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trong chế độ hưu trí của cán bộ công chức

Ngoài lương hưu NLĐ còn được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. 

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Theo đó, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Chế độ hưu trí đối với cán bộ công chức, viên chức không chỉ được thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mà còn được thực hiện tuân theo Bộ luật lao động và các văn bản Pháp luật liên quan khác.

Nếu bạn đọc có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng để lại ý kiến dưới phần bình luận của bài viết để được Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hỗ trợ tốt nhất.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.