Hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động

Hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động chi tiết theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên sẽ phải làm các thủ tục gộp sổ để đảm bảo lợi ích khi hưởng các chế độ BHXH.

Hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động.

1. Một người có thể có 2 sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Thực tế có không ít các trường hợp người lao động có 2 sổ BHXH trở lên. Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 4, Điều 6, Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH:

“4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

Như vậy, một người khi tham gia BHXH chỉ có thể có duy nhất một sổ bảo hiểm xã hội. Nếu người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thu hồi tất cả các sổ.

2. Xử lý như thế nào nếu có 2 sổ BHXH và trên 2 sổ BHXH?

Người lao động có 2 sổ BHXH được chia làm 2 trường hợp, có thời gian đóng BHXH trùng nhau và có thời gian đóng BHXH không trùng nhau. Cụ thể các xử lý đối với các trường hợp gồm:
Trường hợp có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH không trùng nhau:

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 46, Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau được xử lý như sau:

  • Cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, 
  • Cơ quan BHXH cấp sổ mới cho người tham gia, sổ mới lưu lại toàn bộ quá trình tham gia BHXH trước đây của người lao động. 

Trường hợp có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau:

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3.1 của Điêu 13, Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH quy định trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau xử lý như sau:

  • Cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Đồng thời hoàn trả số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.
  • Số tiền hoàn trả là số tiền đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHTN tương ứng với khoảng thời gian đóng BHXH bị trùng giữa 2 sổ.
Xử lý như thế nào khi có 2 sổ BHXH hoặc trên 2 sổ BHXH?.

Các trường hợp có trên 2 sổ BHXH được xử lý tương tự như đối với trường hợp có 2 sổ BHXH. Cơ quan BHXH sẽ tổng hợp và cấp sổ mới cho người lao động, hoàn trả số tiền đóng trùng nếu có.

3. Hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động 

Để thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH, người lao động cần chuẩn bị các hồ sơ bao gồm:

  • Tất cả các sổ BHXH.
  • Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, trong đó ghi chú rõ nội dung gộp sổ BHXH.
  • Lập mẫu TK1-TS để gộp sổ.
  • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH.
  • Bản sao giấy tờ chứng thực của một trong các giấy tờ tùy thân gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ người lao động có thể nộp về đơn vị nơi mình đang làm việc và tham gia BHXH. Đối với người lao động đã nghỉ việc có thể trực tiếp nộp về cơ quan BHXH có thẩm quyền tại nơi mình sinh sống và làm việc để giải quyết.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có 2 sổ BHXH và nhiều hơn 2 sổ BHXH trở lên. Người lao động có thể tham khảo và thực hiện gộp sổ để tránh ảnh hưởng đến các quyền lợi BHXH sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.