Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện – cập nhật mới nhất năm 2024

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có rất nhiều lợi thế trong đó có quyền lợi lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với khả năng của bản thân. Chi tiết các phương thức đóng sẽ được chia sẻ ngay sau đây giúp bạn đọc nắm rõ hơn.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện nay người lao động có thể tham gia BHXH dưới hai hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nếu như BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia thì bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Bên cạnh đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024

Theo quy định hiện hành đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được lựa chọn phương thức đóng BHXH cho mình trên cơ sở các phương thức mà cơ quan BHXH quy định.

2.1 Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024

Năm 2024, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

 1. Đóng hằng tháng;
 2. Đóng 3 tháng một lần;
 3. Đóng 6 tháng một lần;
 4. Đóng 12 tháng một lần;
 5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần;
 6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu áp dụng đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Phương thức đóng 3 tháng 1 lần hoặc 6 tháng 1 lần được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất khi tham gia BHXH tự nguyện

Lưu ý:

 • Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu. 
 • Trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện người tham gia được thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.

2.2 Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Căn cứ theo quy định tại Điều 87, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Như vậy, năm 2024 ta có:

 • Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng tương ứng với mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng. 
 • Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cao nhất đến hết ngày 30/6/2024 là 1.800.000 x 20 = 36.000.000 đồng/tháng tương ứng với mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 7.920.000 đồng/tháng 

Lưu ý: 

Mức đóng trên chưa bao gồm sự hỗ trợ của Nhà nước. Căn cứ vào từng trường hợp tham gia BHXH tự nguyện cụ thể các đối tượng sẽ có sự hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cụ thể như sau:

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng: 

 • Hỗ trợ 30% trên trên mức đóng BHXH hằng tháng đối với người thuộc hộ nghèo;
 • Hỗ trợ 25% trên trên mức đóng BHXH hằng tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo;
 • Hỗ trợ 10% trên trên mức đóng BHXH đối với các đối tượng khác.

3. Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Sau khi lựa chọn được phương thức đóng BHXH phù hợp thì người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đóng BHXH theo thời điểm quy định. 

Quy định về thời điểm đóng BHXH tự nguyện.

Cụ thể thời điểm đóng BHXH tự nguyện được quy định với các phương thức đóng như sau:

 1. Người tham gia đóng trong tháng: áp dụng đối với phương thức đóng hằng tháng;
 2. Người tham gia đóng trong 03 tháng: áp dụng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
 3. Người tham gia đóng trong 04 tháng đầu: áp dụng đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
 4. Người tham gia đóng trong 07 tháng: đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.
 5. Người tham gia thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng: áp dụng với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Lưu ý: 

 • Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. 
 • Trường hợp người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH. 
 • Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng

Trên đây là thông tin về các phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 mới nhất từ Bảo hiểm xã hội điện tử. Người tham gia lưu ý để có thể lựa chọn các phương thức đóng BHXH phù hợp nhất với mình.

Có thể bạn quan tâm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.