Tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm năm 2021

Tỷ lệ trích tiền đóng bảo hiểm như thế nào? Theo quy định, tiền đóng bảo hiểm được phân bổ cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Pháp luật. 

Chi tiết về tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm năm 2021 theo quy định của pháp luật.

1. Quy định về tiền lương đóng BHXH

Tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm được tính trên tiền lương đóng BHXH. Vậy, tiền lương tháng đóng BHXH là gì và gồm những khoản nào? Theo quy định tiền lương đóng BHXH được dùng làm căn cứ cho việc trích đóng vào quỹ bảo hiểm cho người lao động. 

1.1 Đối  với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Căn cứ theo Điều 89, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở, bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

1.2 Đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị là doanh nghiệp 

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Cụ thể:

– Mức lương: Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng. 

– Phụ cấp lương: Là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh.

– Các khoản bổ sung khác: Là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 và Công văn số 2159/BHXH-BT, các khoản bảo hiểm trích theo lương và tỷ lệ trích được quy định như bảng sau: 

Bảng tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm năm 2021

Nhìn vào bảng tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm ta thấy: 

  • Đối với doanh nghiệp thì tỷ lệ trích cho bảo hiểm xã hội là 17,5%. Cụ thể có 3% đóng vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các quỹ BHYT và BHTN lần lượt được trích với tỷ lệ là 3% và 1% trên quỹ lương.
  • Đối với người lao động thì tỷ lệ trích cho BHXH là 8% quỹ lương đóng BHXH để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Các quỹ BHYT và BHTN lần lượt được trích với tỷ lệ 1,5% và 1% trên quỹ lương hàng tháng đóng BHXH.

Tổng cộng doanh nghiệp trích 21,5% quỹ tiền lương vào quỹ bảo hiểm cho người lao động. Ngoài ra còn trích thêm 2% vào quỹ công đoàn. Tổng cộng người lao động trích 10,5% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH và quỹ bảo hiểm và không phải trích vào quỹ công đoàn.

Như vậy, tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động và người lao động khác nhau. Đối với người sử dụng dụng lao động thì tỷ lệ trích tiền lương đóng vào quỹ, cao hơn người lao động

Để được tìm hiểu thêm các thông tin về mức hưởng các chế độ BHXH cho người lao động hoặc cách trích nộp tiền BHXH qua phần mềm BHXH điện tử, quý doanh nghiệp và bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900558873/ 1900558872 để được hỗ trợ.

Tin liên quan >> Năm 2021 mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân

Một trả lời tới to “Tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm năm 2021”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.