Tuổi nghỉ hưu của giáo viên theo luật mới

Quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên theo luật mới như thế nào? Bộ luật lao động 2019 đưa ra quy định mới cho người lao động, theo đó toàn bộ giáo viên, công chức, viên chức nhà nước sẽ thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Hoàn thành lộ trình giáo viên nam nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028, giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035. 

Quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên. 

1. Quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên 

Căn cứ vào Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động, lao động trong điều kiện lao động bình thường được hưởng lương hưu sẽ phải đủ 2 điều kiện sau:

  • Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
  • Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi được nghỉ hưu

Năm 2020 điều kiện nghỉ hưu của giáo viên vẫn được áp dụng theo quy định này. Giáo viên đến tuổi nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 vẫn được hưởng lương hưu theo luật.

Quy định tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019 cụ thể trong điều kiện lao động bình thường, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được xác định như sau. 

  • Tuổi nghỉ hưu đối với nữ là 60 vào năm 2035, đối với nam là 62 vào năm 2028 và được tính lũy kế bắt đầu từ 01/1/2021.

Các tính như sau:

  • Bắt đầu từ năm 2021 khi nghỉ hưu lao động nam phải đủ 60 tuổi  + 03 tháng, nữ phải đủ 60 tuổi + 04 tháng
  • Cứ mỗi năm  tăng thêm 03 tháng đối với nữ và 04 tháng đối với nam. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu này sẽ hoàn tất cho đến sau năm 2028 đối với nam và năm 2035 đối với nữ.

2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên từ năm 2021

ăn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 sửa đổi Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì từ năm 2021, giáo viên nghỉ hưu phải có đủ điều kiện gồm:

  • Có 20 năm đóng BHXH; 
  • Giáo viên nam đủ 60 tuổi 3 tháng; giáo viên nữ đủ 55 tuổi 4 tháng (sau đó mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam; 4 tháng với nữ để đến năm 2028, nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và năm 2035, nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi).

Như vậy điều kiện để giáo viên  được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 cũng chặt chẽ hơn.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên từ năm 2021.

Cụ thể, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, năm 2021, thì giáo viên nghỉ hưu trước tuổi chỉ được hưởng lương hưu nếu:

  • Giáo viên có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, tức là nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
  • Giáo viên có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, tức là nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Như vậy, điều kiện về tuổi đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo luật mới cũng được siết chặt hơn so với những năm trước. Đây là một trong những điểm đáng lưu ý mà cán bộ giáo viên và người lao động nói chung cần nắm được.

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử chia sẻ về quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong bài viết hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn. Nếu có thắc mắc liên quan đến tuổi nghỉ hưu, chế độ hưu trí của giáo viên bạn đọc có thể liên hệ theo đường dây nóng 1900558873/1900558872 để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.