Tổng quan về bảo hiểm y tế: Những thông tin quan trọng NLĐ cần nắm rõ.

Tổng quan về bảo hiểm y tế: Những thông tin quan trọng người tham gia cần nắm được.
Tổng quan về bảo hiểm y tế: Những thông tin quan trọng người tham gia cần nắm được.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là quyền lợi quan trọng để đảm bảo thực hiện chăm sóc sức khỏe và hưởng mức hỗ trợ trong khi khám, chữa bệnh. Để hiểu rõ hơn về BHYT, bạn có thể tham khảo các thông tin tổng quan dưới đây.

1. Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế được hiểu là hình thức bảo hiểm mà người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi khi thực hiện khám, chữa bệnh. Cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, thuốc men.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1.2, Điều 2, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: 

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Như vậy, BHYT chính là chính sách Nhà nước thực hiện nhằm phục vụ và bảo vệ sức khỏe cho người dân. BHYT không phục vụ mục đích lợi nhuận mà được coi là một chính sách xã hội mang lại quyền lợi cho người dân.

BHYT là chính sách chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh.
BHYT là chính sách chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh.

2. Những đối tượng nào được tham gia BHYT?

Hiện tại, hai hình thức BHYT chủ yếu là BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện.

Nghị định 146/2018/NĐ-Cp quy định về 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc như sau:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
 • Nhóm do cơ quan BHXH đóng.
 • Nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT.
 • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ về mức đóng BHYT.
 • Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình.
 • Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Ngược lại, các đối tượng không nằm trong nhóm bắt buộc thì có thể tham gia BHYT tự nguyện. Cụ thể, theo Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định 5 nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT bắt buộc sẽ được tham gia BHYT tự nguyện, bao gồm:

 • Học sinh, sinh viên.
 • Người thuộc hộ gia đình làm các công việc về lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp và diêm nghiệp.
 • Thân nhân của người lao động đang được nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.
 • Xã viên của các hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh mang tính chất cá thể.
 • Một số đối tượng khác theo quy định.

Tuy nhiên, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP được ban hành 17/10/2018 và có hiệu lực từ 01/12/2018, những đối tượng nào không thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc mới được tham gia BHYT tự nguyện.

3. BHYT tự nguyện và BHYT bắt buộc

BHYT tự nguyện là hình thức bảo hiểm được nhà nước tổ chức thực hiện, không bắt buộc nhằm thực hiện chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Hình thức này người dân có thể tự nguyện tham gia, không yêu cầu bắt buộc.

Bảo hiểm y tế tự nguyện và bắt buộc.
BHYT tự nguyện và bắt buộc.

BHYT được quy định là bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng, đã nêu cụ thể ở phần trên, được điều chỉnh và thực hiện căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản có giá trị pháp lý khác.

Trên đây là một số thông tin tổng quan về bảo hiểm y tế mà người tham gia nên nắm bắt. BHYT là chính sách chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền lợi đặc biệt của nhà nước dành cho người dân, thực hiện vì mục đích cộng đồng và phi lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.