Thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

Trong nhiều trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) không cần làm mới thẻ BHYT mà sẽ thực hiện thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế để có thể tiếp tục sử dụng. Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức của người tham gia bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian và có thể sử dụng thẻ nhanh hơn.

Thủ tục gia hạn thẻ như thế nào?

1. Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế khi nào

Khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng ghi trên thẻ người tham gia bảo hiểm y tế có thể gia hạn thẻ để tiếp tục được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế. Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế giúp người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi liên tục không bị ngắt quãng.

Tùy từng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mà cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ khác nhau, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện hay gia hạn thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc.

2. Quy định về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế

Trong trường hợp khi thẻ BHYT của bạn sắp hết thời hạn sử dụng mới cần phải làm thủ tục gia hạn thẻ bhyt. Căn cứ vào Điều 13, Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng.

Xét trường hợp các đối tượng là trẻ em, học sinh sinh viên, thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với các đối tượng này được tính như sau:

Đối với trẻ em dưới 06 tuổi:

– Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

– Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Căn cứ vào thời hạn của thẻ BHYT để thực hiện thủ tục gia hạn thẻ cho đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên.

Đối với học sinh, sinh viên:

– Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

  • Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;
  • Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

– Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

  • Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;
  • Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Thời hạn của người lao động tham gia BHYT tự nguyện là thời hạn được ghi trên thẻ BHYT của người đó.

3. Thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm.

Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa ban hành văn bản chính thức nào quy định cụ thể về thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và các thủ tục gia hạn thẻ BHYT, việc gia hạn thẻ và làm các thủ tục gia hạn thẻ được làm theo hướng dẫn của cơ quan BHXH có thẩm quyền ở từng vùng.

Thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động năm 2020 đơn giản.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề cập tại Điểm 3 mục III Hướng dẫn số 2616/HD-BHXH về việc gia hạn thẻ BHYT và làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT như sau:

Đối với người lao động thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị tiếp nối với ngày hết hạn trên thẻ bảo hiểm y tế cũ nếu làm thủ tục gia hạn thẻ:

  • Trước 30 ngày khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng sẽ làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.
  • Trong vòng 10 ngày ngay sau khi thẻ BHYT cũ đã hết hạn 

Người tham gia BHYT khi làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS, theo đó người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có thể tải mẫu TK1-TS và điền thông tin theo mẫu.
  • Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

Để được gia hạn thẻ BHYT người tham gia bảo hiểm y tế nộp một bộ hồ sơ xin gia hạn thẻ lên cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp người lao động đóng BHYT theo đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan thì đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan sẽ có trách nhiệm làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT cho người lao động.

Thủ tục gia hạn thẻ bhyt đơn giản hơn rất nhiều so với thủ tục làm thẻ bảo hiểm y tế lần đầu hay xin cấp lại thẻ BHYT mới. Người lao động khi thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cũng sẽ nhận được lợi ích liên tục từ BHYT mà không bị ngắt quãng gây trở ngại khi không may xảy ra các vấn đề xấu ngoài ý muốn. Trên đây là những vấn đề bảo hiểm xã hội đã cung cấp đến cho bạn đọc. Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập đường dẫn http://baohiemxahoidientu.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.