Thu hồi sổ BHXH trong trường hợp nào?

Thu hồi sổ BHXH trong trường hợp nào? Người lao động lưu ý để thực hiện tốt việc quản lý sổ BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia sẽ có các trường hợp thu hồi sổ BHXH của người lao động. Bài viết dưới đây BHXH điện tử eBH sẽ giúp các bạn hiểu hơn về các trường hợp phải thu hồi sổ BHXH. 

Thu hồi sổ BHXH trong trường hợp nào?

1. Trường hợp thu hồi sổ BHXH theo quy định của Pháp luật

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 46, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định chi tiết về trường hợp gộp 2 sổ BHXH như sau:

 “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới

Như vậy đối với người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên sẽ phải thực hiện thu hồi sổ BHXH.

Mặt khác, theo quy định của Pháp luật sổ BHXH được giao cho người lao động giữ và bảo quản. Tuy nhiên, đối với người lao động đã thôi việc hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không liên hệ được người lao động để trả sổ thì phải thực hiện thu hồi sổ BHXH.

2. Hướng dẫn thu hồi sổ BHXH

Hướng dẫn cho người lao động, doanh nghiệp, đơn vị liên quan về việc thu hồi sổ BHXH theo quy định.

2.1 Thu hồi sổ BHXH do có từ 2 sổ BHXH trở lên

Đối với trường hợp người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên sẽ phải thực hiện thủ tục gộp sổ. Thủ tục gộp sổ BHXH như sau:

Căn cứ theo Điều 27 Quyết định 595/QĐ- BHXH, bạn cần nộp 1 bộ hồ sơ để tiến hành gộp sổ BHXH bao gồm :

Đối với người lao động:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

Đối với đơn vị sử dụng lao động 

  • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) 
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thời gian gộp sổ BHXH không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp nếu phải xác minh quá trình đóng BHXH của người lao động ở các tỉnh khác nhau hay nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Hướng dẫn thu hồi sổ BHXH theo quy định.

2.2. Thu hồi sổ BHXH do không liên lạc được với NLĐ để trả sổ

Đối với người lao động đã thôi việc hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc nhưng không liên hệ được người lao động để trả sổ thì phải thực hiện thu hồi sổ BHXH như sau:

Đối với đơn vị, doanh nghiệp:

Đối với đơn vị, doanh nghiệp tiến hành tổng hợp số lượng sổ BHXH đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc không liên hệ được để trả sổ BHXH. Đơn vị tiến hành lập danh sách theo Mẫu 01 chuyển cho cơ quan BHXH (Phòng/Tổ cấp sổ thẻ) nơi đơn vị đang tham gia BHXH để quản lý. Khi người lao động có yêu cầu nhận sổ BHXH thì Đơn vị, doanh nghiệp hướng dẫn người lao động cầm Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước đến cơ quan BHXH để được nhận sổ BHXH.

Đối với Cơ quan Bưu điện:

Đối với cơ quan Bưu điện sẽ phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp để xác định người lao động đã nghỉ việc không liên hệ được để trả sổ BHXH. Ngoài ra Bưu điện tổng hợp số lượng sổ BHXH không giao tới được tới tay người nhận, lập danh sách theo Mẫu 01 chuyển lại danh sách và sổ BHXH cho cơ quan BHXH (Phòng/Tổ cấp sổ thẻ) nơi cơ quan Bưu điện nhận sổ BHXH.

Trên đây chia sẻ về việc thu hồi sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp nào mà Bảo hiểm xã hội điện tử eBH muốn gửi đến người lao động và quý doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ người lao động vui lòng liên hệ qua hotline 1900558872 và 1900558873 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *