Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ năm 2021

Khi tham gia BHXH lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Pháp luật. Bài viết sau BHXH điện tử eBH sẽ chia sẻ chi tiết về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ năm 2021, giúp người lao động có thể nắm bắt thông tin và hưởng các quyền lợi chính đáng của mình.

Thời gian nghỉ thai sản có thể kéo dài trên 6 tháng trong trường hợp sinh đôi, sinh ba.

1. Căn cứ pháp luật

Chế độ thai sản là một trong những chế độ cơ bản dành cho người lao động, đặc biệt là đối với lao động nữ mang thai. Nhờ có chế độ thai sản lao động nữ không chỉ được hưởng trợ cấp thai sản mà còn được hưởng ngày nghỉ theo quy định.

Mọi chế độ thai sản của người lao động sẽ được thực hiện dựa trên căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (Luật số: 58/2014/QH13) ban hành ngày 20/11/2014 của và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH bắt buộc và phải thuộc một trong các trường hợp sau: 

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

Ngoài lao động nữ thì lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản.

3. Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ

Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ trong từng trường hợp khác nhau sẽ khác nhau. Cụ thể thời gian nghỉ thai sản đối với các trường hợp như sau:

3.1 Thời gian nghỉ thai sản hưởng chế độ khám thai

Căn cứ theo quy định tại Điều 32, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thời gian nghỉ hưởng chế độ khám thai như sau:

 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 1 ngày trong thời gian mang thai. Trong trường hợp ở xa cơ sở khám chữa bệnh hoặc người có thai có thai không bình thường được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám.
 • Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

3.2 Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Căn cứ theo Điều 33, Luật bảo hiểm xã hội 2014 khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tối đa được quy định như sau:

 • Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • Nghỉ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • Nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • Nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý thời gian nghỉ trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

3.3 Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con

Khi sinh cong lao động nữ sẽ cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và chăm con nhiều nhất. Căn cứ theo Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định như sau:

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh không quá 2 tháng.
 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
 • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trong trường hợp sau khi sinh con con bị chết người mẹ được nghỉ như sau:

 • Nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; 
 • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết. Tuy nhiên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian trong trường hợp con bình thường. 
 • Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Lưu ý trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết (người mẹ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định) sau khi sinh thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Người lao động cần nắm được thời gian nghỉ thai sản để đảm bảo lợi ích của mình khi mang thai. Thông tin về mức hưởng chế độ thai sản, hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất người lao động có thể truy cập vào website: http://ebh.vn để nắm thông tin chi tiết.

2 Trả lời “Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.