Thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng bao lâu?

Bảo hiểm thất nghiệp được ví như chiếc phao cứu sinh cho nhiều lao động. Tuy nhiên, thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều trường hợp sẽ không giống nhau, do đó khiến cho nhiều người lao động lo lắng. Vậy quy định về bảo hiểm thất nghiệp như thế nào và thời gian nhận bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu?

Quy định về thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Các quy định mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trước khi tìm hiểm về thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần lưu ý một số quy định về bảo hiểm thất nghiệp như sau để làm hồ sơ được thuận lợi.

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 3, Luật Việc Làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp được định nghĩa như sau:

“Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.”

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gồm có 04 chế độ là: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp người lao động phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49, Luật Việc làm 2013)

Xem thêm: Quản lý hồ sơ bảo hiểm của người lao động trên phần mềm BHXH điện tử

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Căn cứ theo quy định tại Điều 50, Luật việc làm 2013 và hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH mức hưởng BHTN hàng tháng được xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = 60% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Lưu ý: Mức hưởng tối đa hàng tháng:

  • Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  • Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính căn cứ theo mức bình quân tiền lương đóng vào quỹ BHTN.

Hồ sơ hưởng BHTN được thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời hạn lãnh bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động

Theo quy định hiện hành thời hạn lãnh bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được căn cứ theo quy định về thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Điều 46, Luật Việc làm 2013. Cụ thể như sau: 

Thời gian nộp hồ sơ lãnh bảo hiểm thất nghiệp:

  • Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

  • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 
  • Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì cơ quan Bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Thời gian thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp:

  • Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây cũng là lần chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên cho người lao động.

Theo quy định trên, thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp tối đa của người lao động là 25 ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận được hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động nộp. Trong trường hợp người lao động nộp theo đường bưu điện thì thời gian thì thời gian sẽ căn cứ vào dấu xác nhận của bưu điện.

Lưu ý:

Thời gian nhận lãnh bảo hiểm từ tháng thứ 2 trở đi được căn cứ theo Khoản 2, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Tổ chức BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.
  • Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Tin liên quan: Nhận bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Trên đây là thông tin về thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần lưu ý. Trong trường hợp quá thời hạn nhận nêu trên mà chưa nhận được tiền người lao động cần liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để được hướng dẫn và làm rõ.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.