Tăng lương cơ bản 2020 từ việc tăng mức lương cơ sở

Tăng lương cơ bản 2020 do mức lương cơ sở tăng không giống như việc tăng lương cơ bản do tăng hệ số hay tăng do nâng ngạch lương. Tăng lương cơ bản từ việc tăng mức lương cơ sở về bản chất là mức tăng chung không phân biệt vị trí, chức vụ, ngành nghề, công việc… và là tin vui đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, người làm việc trong các cơ quan, bộ máy tổ chức của nhà nước.

1. Tăng lương cơ bản 2020

Căn cứ vào nội dung Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy mức lương cơ sở mới đã tăng lên 100.000 đồng/tháng so với quy định cũ là 1.390.000 đồng/tháng.

Tăng lương cơ bản 2020 từ việc tăng mức lương cơ sở.

Tăng lương cơ bản 2020 từ việc tăng mức lương cơ sở là một hệ quả tất yếu khi nền kinh tế tăng trưởng. Tăng lương cơ bản, người lao động được đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cũng như cải thiện được thu nhập, chăm sóc gia đình ở mức cao hơn.

Cách tính mức lương cơ bản hiện hưởng theo mức lương cơ sở

Cách tính mức lương cơ bản hiện hưởng theo mức lương cơ sở.

Lương cơ bản hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

  • Mức lương cơ sở tại thời điểm hiện tại được tính là 1.490.000 đồng/tháng
  • Hệ số lương hiện hưởng: Được quy định theo chức vụ, ngành nghề, và từng đơn vị khác nhau

2. Các đối tượng có mức lương cơ bản tăng 2020

Mức lương cơ bản tăng được tính dựa trên hệ số nhân giữa mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng của người lao động. Các đối tượng được tăng lương cơ bản cũng là các đối tượng có mức lương cơ sở tăng.

2.1 Đối tượng tăng lương cơ bản

Căn cứ và Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ban quy định 9 đối tượng được tăng mức lương cơ sở cũng là 9 đối tượng được tăng lương cơ bản 2020 gồm có:

 “1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  1. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
  2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.
  3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Giáo viên công chức, viên chức nằm trong đối tượng tăng lương cơ bản.

  1. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
  2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  3. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  4. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  5. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.”

Căn cứ theo luật các đối tượng này sẽ được tăng lương cơ bản bắt đầu từ khi mức lương cơ sở mới chính thức được áp dụng (từ ngày 1/7/2019). Tuy nhiên mức tăng lương cơ bản nhiều hay ít còn phụ thuộc vào hệ số lương hiện hưởng. Hệ số lương hiện hưởng càng cao thì mức tăng lương cơ bản càng cao, dẫn đến mức tăng không giống nhau đối với các đối tượng có hệ số lương hiện hưởng khác nhau.

2.2 Xu hướng tăng mức lương cơ bản năm 2020

Như vậy việc tăng lương cơ bản 2020 từ mức lương cơ sở đã chính thức được thực hiện và duy trì cho tới khi có Nghị định mới thay đổi mức lương cơ sở đã được ban hành. Dự đoán mức lương cơ bản trong năm 2020 sẽ tiếp tục tăng do tăng mức lương cơ sở để có thể phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế – xã hội. 

Dự kiến từ 1/7/2020 mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng, nếu được áp dụng đây sẽ là mức tăng lương cơ sở nhiều nhất (tăng 110.000 đồng) trong vòng 6 năm trở lại đây.

Tăng mức lương cơ sở ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến việc tăng lương cơ bản 2020, đây cũng là một trong những tin đáng mừng cho rất nhiều người lao động làm việc trong môi trường đặc thù hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đây là những thông tin bảo hiểm xã hội đã chia sẻ đến bạn đọc . Chúc bạn đọc có những kiến thức bổ ích.,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.