Chuỗi ký tự thể hiện mã bảo hiểm y tế.

Ý nghĩa của mã bảo hiểm y tế và các ký tự trên thẻ bảo hiểm y tế

Mã bảo hiểm y tế là gì? Tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các ký tự trên thẻ. Thực tế, bạn có thể dựa vào các thông tin trên thẻ để biết được quyền lợi của mình. Dưới đây là hướng dẫn bạn cách giải mã ký tự