trợ cấp thất nghiệ có bị mất sau 3 tháng không đến nhận không?

Trợ cấp thất nghiệp có bị mất khi không đến nhận đúng hạn?

Vì nhiều lý do mà người lao động không thể đến nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đúng hạn quy định. Vậy, trợ cấp thất nghiệp có bị mất khi không đến nhận đúng hạn không? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây. Và trong

Phân biệt 3 chế độ bảo hiểm thất nghiệp: trợ cấp thất nghiệp – thôi việc – mất việc

Phân biệt 3 chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm có trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp đều là những khoản tiền trợ cấp được trích ra từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc hoặc chấm dứt