Bạn có biết: nhóm đối tượng nào được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế?

Mua thẻ bảo hiểm y tế đang là nhu cầu cần thiết đối với nhiều người hiện nay. Khi mà chi phí khám chữa bệnh cao tại các bênh viện có thể khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thì thẻ bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ một phần chi phí khám