Tra số bảo hiểm xã hội nhanh qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

Để tra số bảo hiểm xã hội (BHXH) người lao động có thể tra cứu theo rất nhiều cách khác nhau. Có thể tra cứu thông qua ứng dụng VssID, tra cứu qua thẻ BHYT. Tuy nhiên, cách thường được sử dụng nhất đó là tra số bảo hiểm xã hội qua Cổng thông tin