Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội năm 2021

Để được hưởng các chế độ từ BHXH người lao động cần có sổ BHXH để đối chiếu và làm căn cứ hưởng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết làm hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội năm 2021 cho người lao động bị mất sổ BHXH.  1. Các trường hợp