Mất sổ bảo hiểm có cấp lại được không? Người lao động cần làm gì?

Mỗi người tham gia BHXH sẽ được cấp duy nhất 01 sổ bảo hiểm để theo dõi. Tuy nhiên, nếu không may làm mất sổ bảo hiểm có cấp lại được không? đang là thắc mắc của rất nhiều người lao động. 1. Theo quy định pháp luật mất sổ bảo hiểm được cấp lại