Hướng dẫn nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện qua điện thoại

Nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện qua điện thoại là một trong những cách nộp nhanh và thuận tiện được đông đảo người lao động sử dụng. Với phương pháp này, người lao động chỉ cần đăng ký ứng dụng chuyển tiền qua điện thoại của các ngân hàng liên kết và cài đặt