Người lao động nghỉ không lương có được hưởng BHYT không ?

Chào nhà tư vấn, tôi tên Lê Văn Giang, hiện tại tôi đang nghỉ việc không lương do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 4 năm rồi và hiện giờ thẻ bảo hiểm y tế của tôi có được sử dụng không ?Quyền lợi của thẻ bảo hiểm