Tìm hiểu về Thông tuyến bảo hiểm y tế

Thông tuyến bảo hiểm y tế là cách thức hoạt động linh hoạt trong việc sử dụng thẻ BHYT nhằm tạo điều kiện cho người tham gia đóng bảo hiểm có thể thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh tại cơ sở bệnh viên gần nơi sinh sống. Vậy cụ thể thông tuyến bảo