Hướng dẫn cách lập giấy ra viện.

Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy ra viện theo quy định mới nhất

Mẫu giấy ra viện là mẫu giấy tờ rất thông dụng trong các trường hợp muốn làm thủ tục liên quan đến chế độ BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN. Vậy để lập mẫu giấy ra viện cần áp dụng theo quy định và mẫu nào? Bạn hãy xem các hướng dẫn sau. Hướng dẫn cách lập