Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng lương hưu

Câu hỏi: Tôi tên là Nguyễn Phương Mai, năm nay tôi 37 tuổi, tôi đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm rồi, không biết hiện tại tôi được nhận lương hưu chưa, nếu chưa thì thời gian đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm để được tính chế độ lương hưu. Mong các nhà