Ý nghĩa thẻ bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được ban hành và chính thức sử dụng từ ngày 1/4/2021. Với nhiều thay đổi về nội dung so với thẻ cũ, tuy nhiên dòng chữ “thời điểm đủ 05 năm liên tục” vẫn được giữ nguyên trên thẻ mơi. Vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về

Chuỗi ký tự thể hiện mã bảo hiểm y tế.

Ý nghĩa của mã bảo hiểm y tế và các ký tự trên thẻ bảo hiểm y tế

Mã bảo hiểm y tế là gì? Tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các ký tự trên thẻ. Thực tế, bạn có thể dựa vào các thông tin trên thẻ để biết được quyền lợi của mình. Dưới đây là hướng dẫn bạn cách giải mã ký tự