khám bênh vượt tuyến

Tìm hiểu về khám bảo hiểm y tế vượt tuyến

Hiện nay tình trạng người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh vượt tuyến rất phổ biến nguyên nhân là do cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hạn chế về khám chữa bệnh. Vậy nên nhiều người có thẻ BHYT mong muốn được khám chữa bênh tại các bệnh viên tuyến