Nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế theo đúng quy định

Trước tình hình bệnh tật diễn biến phức tạp như hiện nay, không ai có dự đoán trước việc gì? Việc đóng bảo hiểm y tế được coi là một phương án dự phòng hiệu quả trong tương lai. Trong các đối tượng tham gia đóng bảo hiểm sẽ được phân ra nhiều nhóm đối