Cơ chế tài chính của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Bản chất của BHXH là hoạt động tài chính, cơ chế tài chính của BHXH vững chắc giúp người lao động tham gia BHXH an tâm khi không may gặp phải các rủi ro không mong