Cần lưu ý những gì khi khám bảo hiểm y tế trái tuyến

Khám bảo hiểm y tế trái tuyến là hình thức người tham gia BHYT đã đăng ký thẻ BHYT tại tuyến bệnh viện cố định nhưng khi khám chữa bệnh lại không thăm khám tại cơ sở đăng ký. Điều này sẽ khiến cho người tham gia BHYT bị giảm một số quyền lợi, Để