bảo hiểm y tế bắt buộc

Bảo hiểm y tế có bắt buộc người lao động phải mua không?

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm bắt buộc người lao động phải mua để đảm bảo điều kiện ký hợp đồng với người sử dụng là công ty doanh nghiệp. Bên cạnh đó đây cũng là điều kiện cần thiết để được hưởng một số ưu đãi của chính phủ đối với người

Bạn có biết: nhóm đối tượng nào được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế?

Mua thẻ bảo hiểm y tế đang là nhu cầu cần thiết đối với nhiều người hiện nay. Khi mà chi phí khám chữa bệnh cao tại các bênh viện có thể khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thì thẻ bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ một phần chi phí khám

Luật bảo hiểm y tế quy định mức đóng và mức hưởng BHYT như thế nào?

   Luật bảo hiểm y tế là văn bản có tính pháp lý quan trọng quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế. Luật bảo hiểm y tế quy định về mức đóng và mức hưởng BHYT như thế nào? Trong bài viết ngày hôm nay Bảo hiểm xã hội điện tử