Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm do nhà nước tổ chức thực hiện không nhằm mục đích lợi nhuận. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 sẽ được BHXH điện tử eBH chia sẻ ngay sau đây. 

Người tham gia BHYT có nhiều lợi ích khi đi khám chữa bệnh.

Quyền lợi hưởng BHXH đúng tuyến

Căn cứ theo quy định tại Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật bảo hiểm y tế 2014) người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh (KCB) thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB với mức hưởng như sau:

Hưởng 100% chi phí KCB đối với đối tượng

 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
Người hưởng trợ cấp hàng tháng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến.

Hưởng 100% chi phí KCB

Đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn mức do Chính phủ quy định và KCB tại tuyến xã;

Hưởng 100% chi phí KCB

Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Hưởng 95% chi phí KCB đối với đối tượng

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Hưởng 80% chi phí KCB đối với các đối tượng khác

Trong trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Người tham gia BHYT cần khai báo theo đối tượng được hưởng quyền BHYT cao hơn khi làm thẻ BHYT để được hưởng quyền lợi cao hơn.

Quyền lợi khi khám chữa bệnh không đúng tuyến

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng KCB đúng tuyến theo tỷ lệ mức hưởng như sau: 

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương: Mức hưởng 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh: Mức hưởng 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước (trước đó là 60%);
 • Tại bệnh viện tuyến huyện: Mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2016.

Đặc biệt đối với các đối tượng sau khi tự đi KCB không đúng tuyến được hưởng mức hưởng như đối với KCB đúng tuyến.

 • Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; 
 • Người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. 

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh là rất lớn.

Từ năm 2021, việc thông tuyến tỉnh BHYT giúp người tham gia được hưởng 100% chi phí KCB nội trú theo mức hưởng KCB đúng tuyến khi đi KCB không đúng tuyến. Người lao động có thể truy cập trực tiếp vào website: https://ebh.vn để tìm hiểu và cập nhật các chính sách về BHYT năm 2021 mới nhất.

TIN LIÊN QUAN

Một trả lời tới to “Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.