Quy định nghỉ thai sản đối với lao động nam mới nhất

Bệnh cạnh chế độ nghỉ thai sản của lao động nữ, lao động nam cũng có chế độ nghỉ thai sản riêng. Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 lao động nam có thể được nghỉ hưởng chế độ thai sản trên 10 ngày.

Lao động nam được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH và có vợ sinh con.
 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Khi sinh nở người vợ luôn cần sự chăm sóc đặc biệt của người chồng. Để tạo điều kiện cho các gia đình khi chào đón thành viên mới Luật bảo hiểm xã hội đã quy định chi tiết ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam là:

  • Đang đóng bảo hiểm xã hội. 
  • Có vợ sinh con.

Các trường hợp lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội thực hiện biện pháp triển sản theo quy định cũng sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản.

Xem thêm: Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ năm 2021

Nghỉ thai sản trong trường hợp vợ sinh con

Tùy từng trường hợp cụ thể mà lao động nam sẽ được hưởng ngày nghỉ chế độ thai sản khác nhau. Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội 2014, quy định nghỉ thai sản đối với người lao động nam được nêu ra cụ thể và rõ ràng.

Nghỉ thai sản đối với lao động nam trong trường hợp vợ sinh con

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về ngày nghỉ thai sản đối với lao động nam như sau:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  • Nghỉ 05 ngày làm việc;
  • Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Nghỉ 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Được nghỉ 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì.

Tuy nhiên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nghỉ trong trường hợp vợ sinh con, sau khi sinh con mẹ chết

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 34, Luật bảo hiểm xã hội quy định nghỉ thai sản đối đối trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp vợ sinh con nhưng sau khi sinh con mà mẹ chết, chồng sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau:

Nghỉ trong trường hợp vợ sinh con, sau khi sinh con mẹ chết
  • Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật bảo hiểm xã hội 2014. 
  • Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH, tuy nhiên mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
  • Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Nghỉ thai sản đối với lao động nam trong trường hợp triệt sản

Quy định nghỉ thai sản đối với lao động nam khi thực hiện triệt sản được quy định tại Điều 37, Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định là 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trên đây là những chia sẻ từ BHXH điện tử eBH về chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nam. Người lao động cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi hưởng ngày nghỉ thai sản của mình.

TIN LIÊN QUAN

Một trả lời tới to “Quy định nghỉ thai sản đối với lao động nam mới nhất”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.