Quy định mới nhất 2020 về xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT

Giá trị sử dụng thẻ BHYT là vấn đề mà phần lớn những người tham gia Bảo hiểm y tế quan tâm. Đây là nội dung có liên quan trực tiếp đến quá trình khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT và quyền lợi kèm theo. Vậy cách xác định giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế như thế nào?

Tại sao cần xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT?

Việc xác định giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế sẽ giúp người tham gia xác định được thời hạn sử dụng của thẻ, tránh trường hợp đi khám sử dụng thẻ BHYT mà thẻ không còn hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám và chữa bệnh.

Quy định mới nhất về giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế

Theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các quy định về giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được căn cứ vào số tiền đóng BHYT (trừ trường hợp đối tượng tham gia BHYT là trẻ em dưới 6 tháng tuổi).
  • Giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị kể từ ngày đóng BHYT. Riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với hộ nghèo

Với trẻ em dưới 6 tuổi:

  • Trẻ sinh trước ngày 30/9 thì giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế xác định đến hết 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi.
  • Trẻ sinh sau 30/9 thì giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế được xác định đến hết ngày cuối tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Với đối tượng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt: Hộ nghèo, dân tộc thiểu số, hộ sinh sống tại vùng có điều kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, người sinh sống tại đảo hoặc huyện đảo, hộ cận nghèo. Nếu được hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế thì thẻ Bảo hiểm y tế của các đối tượng này có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với người được phong tặng các danh hiệu nghệ nhân như: Nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức lương cơ sở thì thẻ Bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với người hiến các bộ phận trên cơ thể: thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng ngay sau khi thực hiện hiến bộ phận trên cơ thể

Với học sinh của các cơ sở giáo dục phổ thông: thẻ Bảo hiểm y tế được cấp hàng năm cho học sinh của các cơ sở giáo dục phổ thông:

  • Học sinh lớp 1: Thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.
  • Học sinh lớp 12: Thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm học đó.

Xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT cho học sinh.

Học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục, đào tạo đại học hoặc đào tạo nghề nghiệp:

  • Học sinh, sinh viên năm nhất: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học (trừ trường hợp thẻ BHYT của học sinh lớp 12 vẫn còn hiệu lực).
  • Học sinh, sinh viên năm cuối: Thẻ BHYT có giá trị đến tháng cuối cùng kết thúc khóa học.

Trên đây là những quy định quan trọng về giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế mới nhất. Bạn nên tham khảo để biết cách xác định hiệu lực của thẻ theo từng nhóm đối tượng.

Bài viết liên quan

Một trả lời tới to “Quy định mới nhất 2020 về xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.