Những thông tin quan trọng về nơi đăng ký Bảo hiểm y tế người tham gia nên biết

Tham gia Bảo hiểm y tế, nơi đăng ký Bảo hiểm y tế là vấn đề rất quan trọng mà nhiều người quan tâm. Nắm được những quy định về nội dung này, người tham gia sẽ lựa chọn và đăng ký được nơi khám, chữa bệnh thuận tiện, phù hợp nhất. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về nơi đăng ký khám chữa bệnh.

Những thông tin về nơi đăng ký bảo hiểm y tế quan trọng người tham gia nên biết.
Những thông tin về nơi đăng ký bảo hiểm y tế quan trọng người tham gia nên biết.

1. Nơi đăng ký Bảo hiểm y tế là gì?

Nơi đăng ký BHYT hay còn gọi là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia Bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ BHYT.

2. Người tham gia có quyền đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT hay không?

Căn cứ theo Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, quy định về việc đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế được quy định như sau:

Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

Người tham gia BHYT có quyền chọn nơi khám, chữa bệnh theo quy định.
Người tham gia BHYT có quyền chọn nơi khám, chữa bệnh theo quy định.

Như vậy, người tham gia có thể lựa chọn nơi đăng ký BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh nằm trong tuyến thuộc quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Người tham gia BHYT có được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hay không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, người tham gia BHYT có quyền thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu vào mỗi quý. Như vậy, người tham gia BHYT có thể đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu vào tháng 1, tháng 4 và tháng 7, tháng 10 hàng năm.

Thay đổi nơi đăng ký bảo hiểm y tế vào mỗi quý.
Thay đổi nơi đăng ký bảo hiểm y tế vào mỗi quý.

Thủ tục để thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu bao gồm:

  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của người tham gia BHYT: Sử dụng 01 bản mẫu TK1-TS.
  • Thẻ BHYT cũ vẫn còn hiệu lực.
  • Nếu người tham gia điều chỉnh quyền lợi khám, chữa bệnh thì cần cung cấp giấy tờ có liên quan đến mức hưởng quyền lợi cao hơn (Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).

Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT, người tham gia vẫn được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm y tế, chỉ cần xuất trình một số giấy tờ cá nhân theo đúng quy định.

4. Thủ tục đi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký Bảo hiểm y tế như thế nào?

Đây là thắc mắc của phần lớn người tham gia BHYT khi lần đầu khám, chữa bệnh ở nơi đăng ký BHYT. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:

  • Xuất trình thẻ BHYT có ảnh và còn giá trị sử dụng. Nếu thẻ BHYT không có ảnh thì bạn cần xuất trình thêm một số giấy tờ quan trọng như chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân.
  • Nếu bạn đang trong thời gian chờ cấp, đổi lại thẻ BHYT thì xuất trình giấy hẹn. Trong đó trên giấy hẹn cần ghi đủ các thông tin thẻ BHYT của bạn, thời hạn sử dụng, có đóng dấu và chữ ký của cơ quan BHXH.
  • Giấy chuyển viện: Trong trường hợp chuyển tuyến điều trị.
  • Giấy hẹn khám lại nếu bạn đi khám lại theo yêu cầu của bác sĩ.

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử đã cung cấp một số thông tin quan trọng về nơi đăng ký Bảo hiểm y tế mà người tham gia cần nắm được. Tham gia BHYT sẽ đảm bảo quyền lợi về mặt chăm sóc sức khỏe, bạn nên tìm hiểu chi tiết để hưởng đầy đủ các chế độ của mình.

2 Trả lời “Những thông tin quan trọng về nơi đăng ký Bảo hiểm y tế người tham gia nên biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.