Nghỉ việc 2 năm có được nhận BHXH 1 lần không?

Nghỉ việc 2 năm có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần? Rất nhiều lao động muốn nhận BHXH 1 lần sau khi xác định không tiếp tục tham gia BHXH nữa. Tuy nhiên, từ thời gian nghỉ cho việc cho đến thời gian muốn nhận BHXH 1 lần đã 2 năm như vậy có được cơ quan BHXH xét duyệt không.

Nghỉ việc 2 năm có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần không?

 1. Căn cứ quy định việc nghỉ việc 2 năm có được nhận BHXH 1 lần không?

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH nữa sẽ được hưởng BHXH 1 lần. Ngoài ra tại Điều 8 nghị định này còn quy định các trường hợp được hưởng BHXH 1 lần khác gồm: 

Người lao động quy định tại Khoản 1, và Khoản 2, Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3, Điều 54, của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  • Người lao động ra nước ngoài để định cư;
  • Người lao động bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Nghỉ việc 2 năm người tham gia BHXH đáp ứng đủ điều kiện để  được nhận BHXH 1 lần (nghỉ việc sau 1 năm). Ngoài ra, người lao động thuộc các đối tượng khác như: ra nước ngoài định cư, mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng, đủ tuổi nhận lương hưu nhưng chưa đóng đủ 15 năm BHXH… sẽ được xét để nhận BHXH 1 lần mà không cần đủ sau thời gian nghỉ việc 1 năm.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính dựa trên các yếu tố gồm:

  • Mức tiền lương đóng BHXH/ thu nhập đóng BHXH.
  • Thời gian tham gia BHXH.
  • Tỷ lệ điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng các năm đóng BHXH.

2.1 Công thức tính BHXH 1 lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính dựa trên mức lương đóng BHXH hoặc thu nhập đóng BHXH. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Căn cứ Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cụ thể:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

  • Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trong trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2.2 Lưu ý khi tính BHXH 1 lần

Cách tính BHXH 1 lần không khó tuy nhiên phải căn cứ vào nhiều yếu tố. Đối với các trường hợp đóng BHXH có các tháng lẻ được quy định riêng. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu rõ:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Mặt khác, tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 26/12/2018 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo đó, để tính được chính xác mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần người lao động cần nắm được mức điều chỉnh này. 

Như vậy, qua bài viết người lao động nghỉ việc 2 năm có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần không? đã giải đáp thắc mắc của rất nhiều người lao động. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, người lao động vui lòng liên hệ theo số hotline: 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.