Mức lương cơ bản năm 2021

Mức lương cơ bản năm 2021 được người lao động đặc biệt quan tâm. Cách xác định mức lương cơ bản năm 2021 như thế nào để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

1. Mức lương cơ bản là gì

Thực tế không có một văn bản pháp luật nào quy định về mức lương cơ bản. Mức lương cơ bản là một khái niệm được người lao động sử dụng chỉ một mức lương nào đó đủ để đảm bảo cuộc sống tối thiểu của họ.

Có thể hiểu mức lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được khi làm việc trong một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đó. Mức lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác. Mức lương này sẽ tùy thuộc vào điều kiện làm việc, tùy thuộc vào tính chất, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Người lao động cần phân biệt được mức lương cơ bản với mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng. 

  • Lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương; mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau theo quy định của pháp luật áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. 
  • Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Người ta căn cứ vào mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng để xác định lương cơ bản của người lao động trong từng trường hợp cụ thể.

2. Cách tính mức lương cơ bản năm 2021

Do không có định nghĩa cụ thể về mức lương cơ bản vì vậy sẽ không có cách xác định mức lương cơ bản chính xác. Tuy nhiên để có thể đưa ra mức lương cơ bản cho người lao động người ta căn cứ vào mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng.

2.1 Mức lương cơ bản năm 2021 đối với cán bộ công chức, viên chức

Đối với cán bộ công chức viên chức, viên chức để xác định mức lương cơ bản sẽ căn cứ vào mức lương cơ sở. Thông thường được xác định như sau:

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

– Mức lương cơ sở năm 2021 hiện tại là 1,49 triệu đồng/tháng (chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở nên giữ nguyên mức lương cơ sở năm 2020 là 1,49 triệu đồng/tháng)

– Hệ số lương: Phụ thuộc vào từng chức vụ, ngành nghề, lĩnh vực.

Trích bảng lương năm 2021 của cán bộ công chức viên chức.

Người lao động có hệ số lương càng cao tương ứng với mức lương cơ bản càng cao. Để có được mức lương cơ bản cao các cán bộ công chức, viên chức phải phấn đấu để có thể nâng bậc lương, ngạch lương.

2.2 Mức lương cơ bản năm 2021 đối với người lao động trong doanh nghiệp

Mức lương cơ bản của người lao động làm việc tại doanh nghiệp được xác định trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định hàng năm. Cách xác định này hoàn toàn khác với cách xác định đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Khi ký kết hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc mức lương cơ bản được trả cho người lao động không được thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định tại Khoản 2, Điều 90 Bộ luật Lao động 2019. Như vậy, mức lương cơ bản của người lao động cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Bên cạnh đó, đối với công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính lương cơ bản đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

  • Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng
  • Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng
  • Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng
  • Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng

Mức lương cơ bản của người lao động trong nghiệp được tính dựa theo vùng và trình độ chuyên môn, điều kiện làm việc. Hiện tại mức lương cơ bản cao nhất là 4.420.000 đồng (+7% nếu lao động qua đào tạo hoặc làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại hoặc nguy hiểm).

3. Lương cơ bản có phải là lương đóng bảo hiểm không?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác”

Mặt khác, căn cứ theo cách hiểu về lương cơ bản được nêu ở bài viết này và mức lương cơ bản không gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác do đó mức lương cơ bản không phải là lương đóng BHXH.

Những chia sẻ từ BHXH điện tử eBH hy vọng sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn về mức lương cơ bản năm 2021. Giúp người lao động dễ dàng xác định được mức lương cơ bản, bảo vệ lợi ích cho mình khi ký kết hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.