Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân

Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân? Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm những ai. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi về cho Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong tuần qua mong muốn được giải đáp về vấn đề này.

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Không phải ai cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, người lao động chỉ nộp thuế thu nhập cá nếu thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2, Luật thuế thu nhập cá nhân 2002.

Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế.

Theo nội dung quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2002, có 2 đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong 2 điều kiện sau đây:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

  • Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam (là người không đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này)

2. Mức lương bao nhiêu thì được đóng thuế thu nhập cá nhân

Mức lương bao nhiêu thì được đóng thuế thu nhập cá nhân, được rất nhiều người lao động quan tâm. Nếu mức lương thấp và có nhiều người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì việc đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ làm giảm đi thu nhập của họ tuy nhiên người lao động có thể hoàn toàn yên tâm.

Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tại Điều 3, Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi bổ sung tại Luật 26/2012/QH13 có 10 loại thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ tiền lương, tiền công nằm trong danh sách 10 loại thu nhập phải chịu thuế này vì vậy được dùng làm căn cứ để tính thuế TNCN cho người lao động trong nhiều trường hợp.

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập trong tháng (thu nhập chịu thuế) – Các khoản giảm trừ

Theo nội dung quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 ban hành ngày 22/11/12 quy định từ 1/7/2013 người có mức thu nhập tính thuế từ 9 triệu đồng/tháng trở lên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản giảm trừ bao gồm:

– Giảm trừ gia cảnh

+ Mỗi người nộp thuế được giảm trừ 9 triệu đồng/tháng (tức 108 triệu đồng/năm), người lao động có mức lương từ 9 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế TNCN.

+ Mỗi người phụ thuộc được giảm từ 3.600.000 đồng/tháng. Người phụ thuộc được giảm trừ bao gồm con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động; ba mẹ già, người thân là các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định.

Như vậy người được trả lương lớn hơn 9 triệu đồng/tháng cũng chưa chắc phải đóng thuế nếu có người phụ thuộc. Một người có thể nhiều người phụ thuộc và mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 3.600.000 đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh tương ứng 3,6 triệu với mỗi người phụ thuộc.

Chị A (30 tuổi) có mức lương từ 12,6 triệu đồng trở lên (mức lương nhận đã gồm BHXH) có 1 người phụ thuộc hoặc có mức lương từ 16,2 triệu đồng/tháng trở lên có 2 người phụ thuộc thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

– Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

Thu nhập tính thuế của người lao động được trừ đi các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, các khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định của Pháp luật.

– Các khoản đóng góp từ thiện theo quy định

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Lưu ý: Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Mức tính lương đóng thuế thu nhập cá nhân được căn cứ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 19, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và sửa đổi bổ sung theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2012.

Như vậy, bảo hiểm xã hội điện tử đã cung cấp đến bạn đọc nội dung quy định của luật, người lao động có mức lương từ 9 triệu đồng trở lên (sau khi trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, BHXH bắt buộc, quỹ hưu trí và các khoản đóng góp từ thiện theo quy định) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.