Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Pháp luật như thế nào? Khi đi khám bệnh, chữa bệnh dù đã tham gia BHYT nhưng vẫn có rất nhiều người dân lo lắng vì mức hưởng không cao. Mặt khác lại có rất nhiều hạng mục thuốc và các kỹ thuật chụp cắt các lớp vi tính không nằm trong danh sách được chi trả của quỹ BHYT.

Mức hưởng BHYT sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố chính là đối tượng tham gia BHYT và cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra mức hưởng BHYT còn có thể phụ thuộc vào từng trường hợp KCB cụ thể. 

1.  Mức hưởng BHYT khi đi KCB đúng tuyến

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo hiểm y tế 2014) thì người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng với mức hưởng:

  • Hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Hoặc trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.
  • Hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…
  • Hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh nếu là đối tượng khác.

Trong trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi KCB trái tuyến, vượt tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại. 

Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến và trái tuyến.

2. Mức hưởng BHYT trái tuyến

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 22, khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến, KCB vượt tuyến, người có thẻ BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1, Điều này (mức hưởng KCB đúng tuyến) theo tỷ lệ như sau:

  • Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;
  • Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020 tại bệnh viện tuyến tỉnh;
  • Hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Ngoài ra đối với các bệnh nhân người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng như khi đi KCB đúng tuyến.

Từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT thực hiện chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến cho tất cả người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Trên đây là những chia sẻ về mức hưởng bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Nếu. Khi đi khám chữa bệnh BHYT người tham gia BHYT có thể căn cứ vào địa điểm KCB, đối tượng được hưởng BHXH của mình để dự trù kinh phí KCB. Để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến mức hưởng BHYT bạn có thể liên hệ theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ và giải đáp.

Bài viết liên quan:

2 Trả lời “Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.