Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2021

Vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều bệnh nhân phải đi khám chữa bệnh trái tuyến. Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến từ năm 2021 có sự thay đổi đặc biệt. Bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được chi trả ở mức cao hơn.

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2021.

1. Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2020

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi bổ sung năm 2014, mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến được quy định như sau:

Người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng như KCB đúng tuyến và theo tỷ lệ:

  • Thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;
  • Thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước (hiện nay là 60% chi phí điều trị nội trú);
  • Thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện từ ngày 01/01/2016.

Các trường hợp đặc biệt:

Trường hợp người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng gồm:

  • Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Người tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng xã đảo, huyện đảo.

Trường hợp bệnh nhân thược các trường hợp nêu trên khi tự đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị như khi đi KCB đúng tuyến gồm:

  • KCB tại bệnh viện tuyến huyện;
  • Điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh;
  • Điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2021

Từ những thành quả trong việc thông tuyến BHYT tuyến huyện, chúng ta tiếp tục thực hiện việc thông tuyến BHYT tuyến tỉnh. Theo đó, từ ngày 01/01/2021 người tham gia BHYT hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh.

Mức hưởng BHYT trái tuyến năm 2021.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 22, Luật Bảo hiểm xã hội 2104 nêu rõ mức hưởng BHYT từ năm 2021.

“b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;”

Tại Khoản 6, Điều 22 quy định:

“6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.”

Như vậy, Năm 2021 tất cả bệnh nhân sẽ được hưởng với tỷ lệ 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh thay vì 60%như hiện nay (tỷ lệ hưởng tính theo mức hưởng BHYT đúng tuyến). Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 19000558872 để được hỗ trợ tốt nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.