Mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020 điều chỉnh như thế nào?

Mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020 có gì thay đổi? Năm 2020 là năm “cột mốc” của những thay đổi trong chính sách BHXH, BHYT. Với sự thay đổi của mức lương cơ sở, nhiều quyền lợi của người tham gia BHYT tăng lên, điển hình là mức hưởng BHYT. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật những điều chỉnh quan trọng để nắm được quyền lợi của mình.

Mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020 điều chỉnh như thế nào
Mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020 điều chỉnh như thế nào

Mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020 điều chỉnh như thế nào?

Mức chi trả Bảo hiểm y tế trực tiếp

Căn cứ vào Nghị quyết 86/2019/QH14, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng. Vì vậy, mức thanh toán Bảo hiểm y tế trực tiếp cho người tham gia cũng sẽ tăng tương ứng, các trường hợp cụ thể như sau:

Lương cơ sở tăng lên mức thanh toán Bảo hiểm y tế trực tiếp cho người tham gia cũng tăng theo.
Lương cơ sở tăng lên mức thanh toán Bảo hiểm y tế trực tiếp cho người tham gia cũng tăng theo.

Trường hợp khám, chữa bệnh tại tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh có BHYT

Mức chi trả BHYT trực tiếp cho các trường hợp như sau:

  • Điều trị ngoại trú: Mức chi trả BHYT trực tiếp tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở thời điểm khám, chữa bệnh. Tức là mức thanh toán tăng từ 223.500 đồng lên mức 240.000 đồng.
  • Điều trị nội trú: Mức chi trả BHYT trực tiếp tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở thời điểm ra viện. Tức là mức thanh toán tăng từ 745.000 đồng lên mức 800.000 đồng.

Trường hợp khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám chữa bệnh

Trong trường hợp này, mức chi trả BHYT trực tiếp không quá 1,0 lần mức lương cơ sở thời điểm hiện hành. Tức là mức thanh toán trực tiếp đã tăng từ mức 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.

Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương.
Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương.

Trường hợp khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám chữa bệnh

Mức chi trả BHYT trực tiếp sẽ tính tối đa không quá 2.5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh. Tức là mức chi trả đã tăng từ 3,725 3,725 triệu đồng lên mức 4 triệu đồng.

Trường hợp khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Trường hợp này, mức thanh toán BHYT trực tiếp như sau:

  • Điều trị ngoại trú: Mức chi trả BHYT trực tiếp tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở thời điểm khám, chữa bệnh. Tức là mức thanh toán tăng từ 223.500 đồng lên mức 240.000 đồng.
  • Điều trị nội trú: Mức chi trả BHYT trực tiếp tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở thời điểm ra viện. Tức là mức thanh toán tăng từ 745.000 đồng lên mức 800.000 đồng.

Mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh sẽ được thanh toán mức hưởng BHYT:

  • 100% chi phí khám, chữa bệnh với đối tượng bộ đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, người có thời gian đóng BHYT đủ 5 năm liên tục và số tiền khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần tháng lương cơ sở.
  • 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ cận nghèo.
  • 80% chi phí khám, chữa bệnh với các đối tượng còn lại.
Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.
Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến

Theo Khoản 3, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được thanh toán:

  • 40% chi phí nếu điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tuyến trung ương.
  • 60% chi phí nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến hết 31/12/2020.
  • 100% chi phí khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện.
Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến.
Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến.

Trên đây là bảo hiểm xã hội điện tử cung cấp những thay đổi trong mức hưởng Bảo hiểm y tế năm 2020 mà bạn cần nắm được. Quyền lợi của Bảo hiểm y tế là quyền lợi quan trọng giúp người tham gia BHYT đảm bảo sức khỏe và hưởng nhiều hỗ trợ khi đi khám, chữa bệnh, bạn cần nắm được để biết những mức quyền lợi của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.