Mức giá bảo hiểm y tế hiện nay và phương thức đóng

Tham gia bảo hiểm y tế là một trong những phương thức giúp người dân có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giảm đi các gánh nặng về chi phí khi không may ốm đau bệnh tật. Vậy, mức giá bảo hiểm y tế hiện nay như thế nào? 

1.Mức giá bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 7, Nghị Định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 (hướng dẫn bởi Thông tư số 30/2020/TT-BYT ban hành ngày 31/12/2020) mức giá bảo hiểm y tế (BHYT) của từng đối tượng khác nhau sẽ khác nhau. Cụ thể:

Tìm hiểu về mức giá Bảo hiểm y tế.

(1) Mức giá bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng

Mức giá bảo hiểm y tế phải đóng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động (NLĐ) đối với các đối tượng sau:

  • NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; 
  • Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; 
  • Cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT;

Trường hợp NLĐ trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của NLĐ. Nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, NLĐ phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh;

(2) Mức giá bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

Mức giá BHYT phải đóng bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng:

  • Người hưởng lương hưu;
  • Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Mức BHYT phải đóng bằng 4,5% tiền lương tháng của NLĐ trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng:

  • NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con 
  • NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi.

Mức giá BHYT phải đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

(3) Mức giá bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gia đình

Mức giá bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia BHYT gia đình được quy định như sau:

  • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 
  • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; 
  • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Năm 2021, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, do đó có thể xác định mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2021 như sau:

Thành viên hộ gia đình Mức đóng
Người thứ 1 67.050 đồng/tháng
Người thứ 2 46.935 đồng/tháng
Người thứ 3 40.230 đồng/tháng
Người thứ 4 33.525 đồng/tháng
Từ người thứ 5 trở đi 26.820 đồng/tháng

Các đối tham gia BHYT gia đình (các đối tượng được quy định tại Điều 5, Nghị Định 146/2018/NĐ-CP) gồm: người có tên trong sổ hộ khẩu; người có tên trong sổ tạm trú; chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội.

(3) Mức bảo hiểm y tế đối với các đối tượng khác

Mức giá BHYT của các đối tượng nằm ngoài đối tượng nêu trên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

2. Phương thức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7, Điều 9, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định:

“7. Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế nộp tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”

Phương thức đóng BHYT cho người lao động.

Như vậy, khi tham gia BHYT hộ gia đình bạn có thể đóng BHYT theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Các trường hợp không tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ đóng bằng cách trích từ quỹ lương của người lao động hoặc từ các quỹ khác để đóng vào BHYT theo quy định.

Trên đây là thông tin về mức giá bảo hiểm y tế hiện nay và phương thức đóng BHYT hộ gia đình, hy vọng đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Hãy cùng eBH truy cập website: https://ebh.vn để tìm hiểu và cập nhật nhanh về mức hưởng BHYT và mức hỗ trợ BHYT mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.