Mức đóng phí công đoàn mới nhất

Bên cạnh các khoản phí bảo hiểm xã hội thì phí công đoàn cũng là một trong các loại phí mà cả doanh nghiệp và người lao động phải đóng mỗi năm. Dưới đây sẽ là mức đóng phí công đoàn mới nhất được BHXH điện tử eBH cập nhật.

1. Phí công đoàn là gì 

Công đoàn Việt Nam là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam. Công đoàn Việt Nam hoạt động với mục đích chủ yếu là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Người sử dụng lao động và người lao động hàng năm sẽ đóng vào quỹ công đoàn để duy trì hoạt động của công đoàn. 

Kinh phí công đoàn chính là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp. Theo pháp luật hiện hành thì sẽ được trích ½ trên tổng kinh phí công đoàn sau khi được nộp cho công đoàn cấp trên và ½ để lại cho hoạt động công đoàn ở doanh nghiệp.

2. Mức đóng phí công đoàn năm 2021

Được quy định cụ thể đối với các đoàn viên và đối với doanh nghiệp. Mức đóng này theo tỉ lệ chung được quy định cụ thể theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2.1 Mức đóng phí công đoàn đối với đoàn viên ở các đơn vị, doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 23, Quyết định 1908/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành ngày 19/12/2016 quy định:

– Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

– Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước: Mức đóng bằng 1% tiền lương thực lĩnh, tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

– Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

Với những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng phí công đoàn (đoàn phí) hay đoàn viên không thuộc đối tượng đóng BHXH thì mức đóng đoàn phí thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở.

Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất 2021.

Như vậy, căn cứ mức lương cơ sở hiện tại là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng của người lao động trong năm 2021 như sau:

  • Mức đóng tối thiểu: 1% x 1,49 triệu đồng/tháng = 14.900 đồng/tháng
  • Mức đóng tối đa: 10% x 1,49 triệu đồng/tháng = 149.000 đồng/tháng

Đối với đoàn viên hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên hoặc không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng lương thì thời gian này sẽ không phải đóng đoàn phí.

2.2 Mức đóng phí đối với doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị dù thành lập công đoàn cơ sở hay không đều phải đóng kinh phí công đoàn hàng tháng với mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Có thể thấy, mức trích nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp không chịu tác động trực tiếp của việc tăng lương cơ sở. Mức đóng phí công đoàn sẽ thay đổi nếu doanh nghiệp tăng mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trên đây là chia sẻ của baohiemxahoidientu về mức đóng phí công đoàn đối với người lao động và doanh nghiệp. Việc đóng phí công đoàn là vô cùng quan trọng, chúng đảm bảo cho hoạt động công đoàn được duy trì. Hoạt động công đoàn được duy trì sẽ giúp bảo vệ lợi ích tốt hơn cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.