Mức đóng bảo hiểm y tế theo đúng quy định như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm y tế là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Tham gia BHYT là điều quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm y tế năm 2020.

Mức đóng bảo hiểm y tế theo đúng quy định như thế nào?
Mức đóng bảo hiểm y tế theo đúng quy định như thế nào?

Quy định về mức đóng BHYT của người lao động

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 18 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, tổng mức đóng Bảo hiểm y thế tính theo tháng của người lao động bằng 4,5% mức tiền lương đóng BHXH hàng tháng. 

Trong đó, người sử dụng lao động đóng mức 3%, người lao động đóng 1,5%. Mức tiền lương đóng BHYT sẽ lấy theo thời điểm hiện hành, tuân thủ quy định.

Mức đóng BHYT theo quy định.
Mức đóng BHYT theo quy định.

Mức đóng BHYT tối thiểu là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm công việc đơn giản, chức danh đơn giản nhất ở điều kiện bình thường.

Người lao động làm công việc hoặc có chức danh đã qua học và đào tạo nghề sẽ có mức tiền lương đóng BHXH cao hơn ít nhất là 7% của lương tối thiểu vùng.

Người làm việc thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có mức tiền lương đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 5% lương tối thiểu vùng. Công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có mức tiền lương đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng so với lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Vậy, với những người làm trong điều kiện bình thường:

 • Vùng I: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.420.000, mức đóng BHYT là 66.300.
 • Vùng II: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.920.000, mức đóng BHYT là 58.800.
 • Vùng III: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.430.000, mức đóng BHYT là 51.450.
 • Vùng IV: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.070.000, mức đóng BHYT là 46.050.

Lao động đã qua đào tạo, học nghề:

 • Vùng I: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.729.400, mức đóng BHYT là 70.941.
 • Vùng II: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.194.400, mức đóng BHYT là 62.916.
 • Vùng III: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.670.100, mức đóng BHYT là 55.051.
 • Vùng IV: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.284.900, mức đóng BHYT là 49.273.

Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

 • Vùng I: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.641.000, mức đóng BHYT là 69.615.
 • Vùng II: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.116.000, mức đóng BHYT là 61.740.
 • Vùng III: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.601.500, mức đóng BHYT là 54.022.
 • Vùng IV: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.223.500, mức đóng BHYT là 48.352.
Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ có mức đóng BHYT cao hơn.
Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ có mức đóng BHYT cao hơn.

Lao động làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

 • Vùng I: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.729.400, mức đóng BHYT là 70.941.
 • Vùng II: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 4.194.400, mức đóng BHYT là 62.916.
 • Vùng III: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.670.100, mức đóng BHYT là 55.051.
 • Vùng IV: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là 3.284.900, mức đóng BHYT là 49.273.

Mức đóng BHYT tối đa là bao nhiêu?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 của Quyết định 595, mức tiền đóng BHYT bắt buộc cao hơn 20 lần tháng lương cơ sở thì mức tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải bằng 20 lần lương cơ sở.

Đồng thời, trước ngày 1/7/2020, lương cơ sở là 1.490.000 VND/tháng, mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo tháng sẽ là 29.800.000, mức đóng BHYT của người lao động tối đa là 447.000 VND/tháng.

Từ 1/7/2020, lương cơ sở tăng nên mức đóng BHYT tối đa cũng tăng theo.
Từ 1/7/2020, lương cơ sở tăng nên mức đóng BHYT tối đa cũng tăng theo.

Từ 1/7/2020, lương cơ sở tăng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng, mức tiền lương tháng đóng BHXH tối đa là 32.000.000, mức đóng BHYT của người lao động tối đa là 480.000 VNĐ/tháng.

Trên đây là các thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế mà người tham gia BHYT nên biết. Tuy tỷ lệ đóng BHYT vẫn giữ nguyên nhưng do có sự điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng nên mức đóng BHYT tối thiểu và tối đa sẽ có sự thay đổi, bạn nên cập nhật thông tin để biết mức đóng hàng tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.