[Cập nhật] Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Đồng thời người tham gia cần tuân thủ những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người tham gia
Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người tham gia

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động

Theo quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 01 tháng trở lên đều thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó còn có người điều hành quản lý doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân, lực lượng công an nhân dân…

Theo quy định mức đóng BHXH bắt buộc hàng tháng sẽ được trích đóng theo tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng đối tượng người lao động. Cụ thể mức đóng như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động Việt Nam

Đối với người lao động Việt Nam làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp mức đóng BHXH sẽ do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng. Cụ thể mức đóng BHXH bắt buộc được trích theo tiền lương tháng đóng BHXH như sau: 

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động Việt Nam

Trường hợp đơn vị/ doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị giảm mức đóng và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn từ 0,5% xuống còn 0.3%.

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động Nước Ngoài làm việc tại Việt Nam

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc:

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động Nước Ngoài làm việc tại Việt Nam

Trường hợp đơn vị/ doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị giảm mức đóng và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn từ 0,5% xuống còn 0.3%. 

Mức tiền lương dùng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc tối thiểu và tối đa

Quy định về mức tiền lương dùng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến mức đóng BHXH của người lao động. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). 

Tuy nhiên, đối với người lao động có chế độ tiền lương theo doanh nghiệp quy định có giới hạn mức tối thiểu và tối đa. 

Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu

Căn cứ vào tiết 2.6 Khoản 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

  • Phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với: người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề)
  • Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Hiện mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Do đó ta có bảng mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu của từng đối tượng áp dụng từ ngày 01/7/2022 như sau:

Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu năm từ 1/7/2022

Căn cứ vào bảng doanh nghiệp, đơn vị và người lao động có thể xác định được mức tiền lương tối thiểu để đóng BHXH cho mình.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối đa

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở” 

Như vậy mức lương tháng tối đa dùng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy ta có:

  • Mức lương tháng dùng làm căn cứ đóng BHXH tối đa từ 1/1/2023 đến 31/7/2023 (mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng) là: 1,49 x 20 = 29,8 triệu đồng/tháng.
  • Mức lương tháng dùng làm căn cứ đóng BHXH tối đa từ 1/7/2023 (mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng) đến khi có quy định mức lương cơ sở mới là: 1,8 x 20 = 36 triệu đồng/tháng.

Như vậy trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022. Mong rằng có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.