Mẫu giấy chứng nhận bệnh tật cho bệnh binh đừng bỏ lỡ

   Để được hưởng trợ cấp các bệnh binh buộc phải có giấy chứng nhận bệnh tật trong hồ sơ xác nhận và giải quyết các chế độ. Mẫu giấy chứng nhận cho bệnh binh như thế nào là hợp lệ. Bài viết này sẽ cung cấp mẫu giấy chứng nhận chuẩn theo quy định của Pháp luật, giúp các bạn có thể sớm hoàn thiện hồ sơ và nhận trợ cấp.

Mẫu giấy cho bệnh binh.

I. Mẫu giấy chứng nhận bệnh tật cho bệnh binh được quy định trong hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ

Căn cứ vào Điều 24, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ và hưởng chế độ ưu đãi quy định đối tượng là bệnh binh như sau:

Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ gồm có 3 loại sau:

 1. Giấy chứng nhận (Mẫu BB1 được ban hành tại phụ lục kèm theo thông tư này).
 2. Biên bản giám định bệnh tật (Mẫu BB2 được ban hành tại phụ lục kèm theo thông tư này).
 3. Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp (Mẫu BB3 được ban hành kèm theo phụ lục kèm theo thông tư này).

Mẫu giấy chứng nhận bệnh tật BB1 theo quy định.

Để được cấp giấy chứng nhận đối tượng bệnh binh các đơn vị chức năng sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 25, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH. Đối tượng bệnh binh đáp ứng được các quy định tại Điều Khoản này sẽ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu. 

II. Mẫu giấy chứng nhận bệnh tật cho bệnh binh

Căn cứ vào Điều 24, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH, căn cứ vào phụ lục kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định mẫu BB1- Mẫu giấy chứng nhận cho bệnh binh chuẩn.

Nội dung chính và cách ghi mẫu giấy chứng nhận cho bệnh binh lần lượt như sau:

 • Tiêu ngữ (để phía trên cùng bên phải của giấy chứng nhận)
 • Tên cơ quan, đơn vị cấp mẫu giấy chứng nhận (để phía góc trái giấy chứng nhận ngang hàng với tiêu ngữ)
 • Tên loại giấy được ghi chữ in hoa cỡ lớn “GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT”
 • Họ tên; ngày tháng năm sinh; cơ quan; nguyên quán, trú quán; ngày nhập ngũ; cấp bậc chức vụ hiện nay; cơ quan đơn vị công tác hiện nay của bệnh binh.
 • Ngày bị bệnh; trường hợp bị bệnh; đã điều trị bệnh tại đâu ngày tháng năm nào; ngày ra viện cuối.
 • Tình trạng bệnh tật
 • Lời xác nhận
 • Ký tên; đóng dấu của người; cơ quan có thẩm quyền

Mẫu giấy chứng nhận cho bệnh binh là một trong những giấy tờ quan trọng để làm hồ sơ hưởng trợ cấp. Nếu không có mẫu giấy đúng chuẩn theo quy định thì hồ sơ của bệnh binh sẽ không được xét duyệt và phải làm lại theo đúng yêu cầu. Hy vọng những chia sẻ về mẫu giấy chứng nhận bệnh tật của BHXH điện tử eBH sẽ hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.