Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất người lao động nên biết

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nộp sếp của nhân viên văn phòng, cán bộ công nhân viên chức mới nhất như thế nào. Viết đơn xin nghỉ theo mẫu chuẩn thể hiện sự chuyên nghiệp, chứa đầy đủ thông tin chặt chẽ sẽ giúp bạn được đánh giá cao và đơn nhanh được xét duyệt so với các đơn khác.

Nội dung của mẫu đơn xin nghỉ

Nội dung của mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn phải đảm bảo nội dung rõ ràng chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan đến việc xin nghỉ.

Mẫu đơn xin nghỉ bao gồm những mục chính sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty, đơn vị làm việc

– Kính gửi: Phòng ban nào, ai đại diện

– Tên tuổi, địa chỉ ,số điện thoại, chức vụ của người viên đơn

– Ngày xin nghỉ mong muốn

– Lý do xin nghỉ

– Cam kết về công việc, bàn giao cho ai

– Xác nhận của người viết đơn và người duyệt, phòng ban duyệt đơn

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn áp dụng cho nghỉ phép thông thường

Mẫu đơn xin nghỉ phép áp dụng cho nghỉ phép thông thường được sử dụng khi xin nghỉ ốm, xin nghỉ do công việc đột xuất, xin nghỉ ma chay, hiếu hỉ…

Mẫu xin nghỉ áp dụng trong trường hợp nghỉ phép thông thường.

Mẫu đơn xin nghỉ chuẩn áp dụng trong trường hợp xin nghỉ phép dài ngày

Mẫu đơn xin nghỉ áp dụng trong trường hợp xin nghỉ phép dài ngày xin nghỉ không lương, hưởng chế độ thai sản.

Mẫu đơn xin nghỉ chuẩn.

Mẫu đơn xinghỉ phép không lương chuẩn.

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ song ngữ

Đối với một số một số trường hợp làm việc ở đơn vị nước ngoài hoặc có sếp là người nước ngoài bạn buộc phải viết đơn xin nghỉ song ngữ. Mẫu đơn xin nghỉ song ngữ Việt-Anh chuẩn được dùng tại các doanh nghiệp lớn.

Mẫu đơn xin nghỉ song ngữ Việt-Anh.

Mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn

Học sinh, sinh viên viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn phải bao gồm đầy đủ các nội dung được quy định như với đơn xin nghỉ áp dụng trong trường hợp xin nghỉ thông thường. Tuy nhiên với đơn xin nghỉ học của học sinh, sinh viên mục bàn giao nội dung công việc được thay bằng mục lời hứa.

Mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn.

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử EBH đã cung cấp viết đơn xin nghỉ theo mẫu đơn xin nghỉ chuẩn tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp nên có một mẫu đơn xin nghỉ phép chung, thống nhất để tạo thuận lợi cho việc xin nghỉ của nhân viên. Tuy nhiên, với những trường hợp viết đơn đặc biệt, doanh nghiệp chưa có mẫu quy định chung thì có thể viết theo mẫu đơn xin nghỉ việc mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết này.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.