Mẫu C70a-HD hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Mẫu C70a-HD là mẫu được lập để người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản phục hồi sức khỏe. Mẫu C70a-HD do đơn vị lập và được gửi cùng hồ sơ hưởng. Bài viết dưới đây BHXH điện tử eBH sẽ hướng dẫn đơn vị lập danh sách C70a-HD.  

Mẫu C70a-HD hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

1.Hướng dẫn lập Mẫu C70a-HD

Đơn vị lập Mẫu C70a-HD theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Đây là mẫu mới nhất và đang được áp dụng cho doanh nghiệp khi lập danh sách để người lao động hưởng chế độ ốm đau hiện nay.

Mẫu C70a-HD được chia ra làm 2 phần, phần I là danh sách đề nghị hưởng chế độ phát sinh,  phần 2 là là danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết.

1.1. Hướng dẫn lập phần I của Mẫu C70a-HD

Phần 1 là danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh. Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt.

Hướng dẫn lập mẫu C70a-HD Phần I.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên đầy đủ của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH mới phát sinh.

Cột 1: Ghi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi điều kiện tính hưởng trợ cấp BHXH về tình trạng:

Cột 3: Điều kiện tính hưởng về thời điểm 

Cột 4: Ghi ngày, tháng, năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định. Cách thức ghi như ví dụ nêu tại Cột 3;

Cột 5: Ghi ngày, tháng, năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định. Cách thức ghi như ví dụ nêu tại Cột 3;

Cột 6: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Cộng tổng ở từng loại chế độ.

Cột C: Ghi hình thức người lao động đăng ký nhận tiền trợ cấp: Nếu để trống thì mặc nhiên được hiểu là nhận tiền mặt thông qua người sử dụng lao động; nếu nhận tiền qua tài khoản tiền gửi thì ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; nếu nhận tiền trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thì ghi: BHXH; nếu nhận tiền trực tiếp tại tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thì ghi: DVBH.

1.2. Hướng dẫn lập phần II của mẫu C70a-HD

Phần 2 là danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết. Phần danh sách này được lập đối với người lao động đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp trong các đợt trước nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương… làm thay đổi mức hưởng, phải điều chỉnh lại theo quy định.

Cột A, B, 1: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.

Cột 2: Ghi Đợt …tháng…..năm ….. cơ quan BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà ở có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này. Ví dụ: Đợt 3 tháng 02 năm 2016

Cột 3: Diễn giải nội dung đề nghị điều chỉnh như: Ghi điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp và điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp: 

Cột 4: Lý do điều chỉnh: Căn cứ diễn giải nội dung đề nghị điều chỉnh ở cột 3 để ghi rõ lý do điều chỉnh. 

Ví dụ: Do đơn vị chưa kịp thời báo tăng hoặc báo giảm tiền lương đóng BHXH, do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện; do đơn vị lập hồ sơ đề nghị nhầm chế độ, sai số con, nhầm số sổ BHXH/số định danh; do cơ quan BHXH duyệt nhầm chế độ, tính sai mức trợ cấp, do Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, do cơ quan BHXH rà soát phát hiện….

Cột C: Trong trường hợp chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động, có thu hồi tiền thì trừ vào tiền duy trì tài khoản do ngân hàng bảo lãnh bằng tín chấp.

Trên đây là hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp lập “Mẫu C70a-HD” làm hồ sơ để người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản phục hồi sức khỏe. Để được hướng dẫn lập các mẫu hưởng các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất, bảo hiểm xã hội một lần… quý doanh nghiệp có thể truy cập website: http://ebh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.