Mất thẻ bảo hiểm y tế phải làm như thế nào? hướng dẫn mới nhất

Thẻ bảo hiểm y tế là một trong những căn cứ quan trọng để người dân được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Mất thẻ bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng đến việc làm thủ tục hưởng BHYT của bệnh nhân. Vậy các trường hợp mất thẻ BHYT sẽ phải làm như thế nào?

Hướng dẫn khi làm mất thẻ bảo hiểm y tế.

1. Xử lý khi mất thẻ bảo hiểm y tế 

Khi làm mất thẻ bảo hiểm y tế nên như sau:

Căn cứ theo Điều 18, Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014), trong trường hợp người dân bị mất thẻ BHYT sẽ được cấp lại thẻ BHYT nếu người bị mất thẻ BHYT có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người bị mất đi khám chữa bệnh BHYT vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế, tuy nhiên sẽ phải xuất trình giấy hẹn trả thẻ BHYT để làm căn cứ.

2. Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Trước khi làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT cá nhân/tổ chức cần nắm được hồ sơ cấp lại thẻ BHYT. Cụ thể

(1) Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 27, Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định việc cấp lại thẻ BHYT như sau:

Người mất thẻ BHYT hoặc đơn vị chuẩn bị 01 hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT bao gồm:

  • Đối với người mất thẻ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
  • Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

(2) Thủ tục cấp lại thẻ BHYT

Người mất thẻ BHYT hoặc đơn vị thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT bao gồm 3 bước sau:

Bước 1: Lập hồ sơ cấp lại thẻ BHYT theo quy định

Người mất thẻ/đơn vị làm 01 bộ hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 27, Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người tham gia BHYT nộp hồ sơ tại:

  • Cơ quan BHXH cấp huyện nếu người tham gia BHYT thuộc đối tượng do BHXH huyện thu.
  • Cơ quan BHXH cấp tỉnh nếu là người tham gia BHYT thuộc đối tượng do BHXH tỉnh trực tiếp thu.

Bước 3: Chờ giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền sẽ thực hiện xem xét và cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp lại thẻ BHYT.

Lưu ý: Theo Khoản 2, Điều 30, Quyết định 595 có hiệu lực từ ngày 01/5/2017

  • Trường hợp không thay đổi thông tin thời gian cấp thẻ BHYT sẽ rút ngắn và được cấp trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp thay đổi thông tin thẻ BHYT thời gian cấp lại thẻ không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Hiện nay, người tham gia BHYT có thể thực hiện thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và trên ứng dụng VssID rất nhanh và thuận tiện. Người tham gia BHYT có thể trực tiếp truy cập tại website: https://ebh.vn để được hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp lại thẻ BHYT do mất hỏng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.