Mã thẻ bảo hiểm y tế và những điều bạn có thể chưa biết

Thẻ bảo hiểm y tế đã trở nên quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên rất ít người biết được thông tin về mã bảo hiểm y tế (BHYT) trên thẻ. Bài viết hôm nay bảo hiểm xã hội điện tử sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về mã bảo hiểm y tế là gì? những điều về mã bảo hiểm y tế mà bạn có thể chưa biết, phân loại đối tượng tham gia BHYT dễ dàng.

1. Mã thẻ bảo hiểm y tế là gì?

Mã thẻ bảo hiểm y tế là một dãy các ký tự (gồm 15 ký tự) gồm cả ký tự bằng chữ và ký tự bằng số được in trên thẻ bảo hiểm y tế. Các ký tự này được cơ quan BHXH dùng để kiểm soát đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế.

Mỗi cá nhân tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp 1 mã thẻ bảo hiểm y tế, mã thẻ bảo hiểm y tế có thể được thay đổi khi thay đổi về đối tượng tham gia, nơi tham gia hay quyền lợi hưởng thay đổi.

2. Những điều bạn có thể chưa biết về mã thẻ bảo hiểm y tế

Rất nhiều bạn đã thắc mắc liệu những mã thẻ bảo hiểm y tế này có ý nghĩa gì. Căn cứ theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ban hành ngày 16/11/2015 quy định về bộ mã số BHYT như sau:

 • Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.
 • Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.
 •  Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT (theo mã tỉnh, thành phố ban hành. Riêng mã của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98.
 • Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội.
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Có thể bạn chưa biết ý nghĩa của 2 ký tự bằng chữ trong mã thẻ BHYT?

Mã thẻ bảo hiểm y tế có 2 ký tự đầu tiên là ký tự chữ, các ký tự chữ này khác nhau với từng đối tượng tham gia BHYT khác nhau. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ý nghĩa các chữ số này như sau:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng gồm các đối tượng có ký hiệu là: DN; HX; CH; NN; TK; HC; XK.
 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng gồm các đối tượng có ký hiệu được ghi là: HT;TB; NO;CT; XB; TN;CS  
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng gồm các đối tượng có ký hiệu được ghi là: QN; CA; CY; XN; MS; CC; CK; CB; KC; HD; TE; BT; HN; DT; DK; XD; TS; TC; TQ; TA; TY; HG; LS; PV
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng gồm các đối tượng có ký hiệu được ghi là: CN; HS; SV; GB.
 • Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm các đối tượng có ký hiệu được ghi là: GD

Có thể bạn chưa biết ý nghĩa của ký tự nằm ở ô số 2 trong mã thẻ BHYT?

Ký tự ở ô số 2 được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT khi người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Ý nghĩa cửa các ký tự này như sau:

 • Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.
 • Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.
Nhân viên y tế “check” mức hưởng của các đối tượng tham gia BHYT trên mã thẻ BHYT.
 • Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT; thanh toán 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.
 • Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT; thanh toán 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.
 • Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Mã thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trong trong công tác quản lý thẻ bảo hiểm y tế và các đối tượng tham gia BHYT. Khi nhìn mã thẻ bảo hiểm y tế bạn hoàn toàn có thể tra ra các thông tin cơ bản nhất trong đó có mức hưởng của người tham gia BHYT. Nếu có những thắc mắc hoặc cần thêm các thông tin về thẻ BHYT hãy liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.