Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở thời điểm hiện tại

Lương cơ sở là gì và làm thế nào để phân biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản? Không ít người vẫn bị nhầm lẫn các thuật ngữ này bởi không hiểu rõ bản chất của từng loại lương. Tuy nhiên, lương cơ sở và lương cơ bản đều có những quy định và cách tính rất khác nhau.

1. Lương cơ sở là gì? 

Căn cứ Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/08/2018, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để:

  • Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định.
  • Tính toán các loại chi phí phát sinh để phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt.
  • Tính các khoản trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại doanh nghiệp.
Lương cơ sở là gì?.

2. Mức lương cơ sở hiện tại đóng BHXH là bao nhiêu

Mức lương cơ sở được thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ kinh tế, pháp luật cho đến các chính sách an sinh…

  • Theo Khoản 2, Điều 3, Nghị định Số 72/2018/NĐ-CP, từ 01/07/2018 đến 30/06/2019, lương cơ sở là 1.390.000 VNĐ/tháng. 
  • Căn cứ vào Khoản 8, Điều 4, Nghị quyết số: 70/2018/QH14 ban hành ngày 09/11/2018, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.490.000 VNĐ/tháng. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/07/2019. 

Hiện tại do tình hình bệnh dịch Covid-19 mức lương cơ sở chưa được điều chỉnh theo Nghị định từ 1/7/2020 mà vẫn được giữ nguyên ở mức 1.490.000 đồng. Đây cũng là mức lương cơ sở dùng để đóng bảo hiểm xã hội ở thời điểm hiện tại cho đến khi chính thức có quyết định thay đổi mức lương cơ sở mới.

Doanh nghiệp cần nắm được lương cơ sở là gì để xác định các khoản lương, phụ cấp, chi phí chính xác nhất. Người lao động cần cập nhật thông tin theo quy định để biết được quyền lợi, chế độ được hưởng của mình.

3. Phân biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản

Đây là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn nếu như không tìm hiểu kỹ về bản chất. Vậy điểm khác nhau giữa lương cơ bản và lương cơ sở là gì? 

Phân biệt lương cơ sở và lương cơ bản.
  • Lương cơ sở được quy định rõ ràng trong Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương qua các giai đoạn cũng được xác định bằng con số cụ thể. Lương cơ bản không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật nào, mà chỉ là cách gọi của mức lương thấp nhất mà lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.
  • Cơ sở Pháp lý của lương cơ sở và lương cơ bản lương cơ sở được quy định rõ ràng trong Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương qua các giai đoạn cũng được xác định bằng con số cụ thể. Lương cơ bản không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật nào, mà chỉ là cách gọi của mức lương thấp nhất mà lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.
  • Mức lương cơ sở áp dụng cho đối tượng khác nhau:

+ Mức lương cơ sở được áp dụng cho công nhân viên chức, cán bộ Nhà nước, người lao động, người hưởng chế độ thuộc khu vực Nhà nước: cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị hoạt động được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, … Mức lương cơ sở không được áp dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước.

+ Mức lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực trong và ngoài Nhà nước. Hay nói cách khác, lương cơ bản là khái niệm được sử dụng phổ biến cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

4. Yếu tố tác động đến sự thay đổi lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở được Nhà nước quy định để đảm bảo đời sống của mọi người. Vì vậy, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự tăng/giảm của lương cơ sở như: Chính sách của Nhà nước, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, giá cả, chỉ số tiêu dùng..

Các yếu tố tác động đến sự tăng giảm của lương cơ sở.

Đối với lương cơ bản, ngoài yếu tố thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động thì lương cơ bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: mức lương tối thiểu, loại hình doanh nghiệp, cách thức tính của từng đơn vị, cấp bậc, trình độ, kinh nghiệm, … Trong đó, yếu tố đáng chú ý nhất là mức lương tối thiểu vùng, hệ số lương và lương cơ sở.

Trên đây, bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã cung cấp một số thông tin để giải đáp cho câu hỏi lương cơ sở là gì. Người lao động và doanh nghiệp cần phân biệt lương cơ sở và lương cơ bản để có căn cứ tính lương, phụ cấp, chi phí và nắm được quyền lợi, chế độ của mình trong quá trình làm việc.

3 Trả lời “Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở thời điểm hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.