Lợi ích của trung tâm dịch vụ việc làm người lao động cần biết

   Căn cứ theo Nghị định 196/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/1/2013, trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động dựa trên quy định chặt chẽ của Nhà nước và Chính Phủ. Theo đó, trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ người lao động tối đa từ đào tạo học nghề, tư vấn việc làm cho đến giới thiệu việc làm cho người lao động.

Lợi ích của trung tâm dịch vụ việc làm. kết nối người lao động và doanh nghiệp.

I. Trung tâm dịch vụ việc làm do ai thành lập

Trên thực tế có rất nhiều trung tâm dịch vụ việc  làm  tuy nhiên không phải ai cũng có thể mở trung tâm dịch vụ việc làm. Căn cứ vào quy định tại Điều 2, Nghị định 196/2013/NĐ-CP đối tượng được phép thành lập trung tâm dịch vụ việc là cơ quan quản lý nhà nước gồm:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

II. Lợi ích của trung tâm dịch vụ việc làm đối với người lao động

Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập có những chức năng nhiệm vụ nhất định giúp nhà nước quản lý nguồn lao động tốt hơn đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của xã hội, phân công việc làm hợp lý trong xã hội.

Căn cứ vào Nghị định 196/2013/NĐ-CP nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm từ đó suy ra lợi ích của trung tâm dịch vụ việc làm đối với người lao động gồm có:

 1. Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
 2. Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.
 3. Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
 4. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:
 5. Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động
 6. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
 7. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dịch vụ việc làm giúp người lao động tìm được công việc phù hợp.

Việc các trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật trợ giúp người lao động có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống khi bị mất việc làm giúp xã hội giảm đi các gánh nặng về tệ nạn, tăng cường an sinh xã hội được tốt hơn.

Người lao động chưa tìm được việc làm phù hợp, học sinh, sinh viên khi tìm đến với trung tâm dịch vụ việc làm sẽ được các trưng tâm hỗ trợ việc làm trợ giúp để có thể tìm được công việc tốt, phù hợp với năng lực của bản thân và đem lại nguồn thu nhập cho mình.

III. Lợi ích của trung tâm dịch vụ việc làm đối với người sử dụng lao động

Ngoài lợi ích đối với người lao động thì các trung tâm dịch vụ việc làm còn rất hữu ích đối với người sử dụng lao động. Căn cứ vào nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP thì lợi ích của trung tâm dịch vụ việc làm đối với doanh nghiệp gồm:

 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.
 • Hỗ trợ cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Giúp người sử dụng tuyển lao động phù hợp thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ cung ứng và đào tạo nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Trung tâm hỗ trợ việc làm còn rất có ý nghĩa trong việc điều phối lại nguồn nhân lực bằng cách thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. Nhờ có các trung tâm dịch vụ việc làm mà nhà nước ta có thể kiểm soát được dễ dàng tình hình lao động để đưa ra các biện pháp, chính sách phù hợp với từng thời kỳ.

Trên đây là những chia sẻ từ bảo hiểm xã hội điện tử eBH về lợi ích của Trung tâm hỗ trợ việc làm đối với người lao động, người sử dụng lao động và đối với xã hội. Người lao động và người sử dụng lao động cần có sự tương tác và liên kết chặt chẽ với các trung tâm dịch vụ việc làm để có thể tìm được việc làm tốt cũng như tuyển dụng được các lao động phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.