Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ luật lao động 2019) được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019, với nhiều nội dung mới. Trong đó lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 được người lao động đặc biệt quan tâm.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 theo bộ luật lao động mới nhất.

1. Quy định tăng tuổi nghỉ hưu 

Bộ luật lao động 2019 được ban hành theo đó có rất nhiều nội dung mới. Tăng tuổi nghỉ hưu là một trong những điểm được đặc biệt quan tâm. Bộ luật lao động 2019 là căn cứ pháp lý để điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động. 

Cụ thể, căn cứ vào Điều 169, Bộ luật lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Từ 1/1/2021 khi Bộ luật lao động có hiệu lực thì lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cũng chính thức được áp dụng.

2. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 chi tiết

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 chi tiết được quy định tại Bộ Luật lao động 2019 nêu rõ:

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

LAO ĐỘNG NAM LAO ĐỘNG NỮ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm sinh Năm đủ tuổi nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm sinh
2021 60 tuổi 3 tháng Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 2021 55 tuổi 4 tháng Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966
2022 60 tuổi 6 tháng Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 2022 55 tuổi 8 tháng Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967
2023 60 tuổi 9 tháng Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 2023 56 tuổi Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967
2024 61 tuổi Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 2024 56 tuổi 4 tháng Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968
2025 61 tuổi 3 tháng Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 2025 56 tuổi 8 tháng Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969
2026 61 tuổi 6 tháng Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 2026 57 tuổi Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969
2027 61 tuổi 9 tháng Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 2027 57 tuổi 4 tháng Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970
2028 62 tuổi  Từ tháng 4/1966 trở đi 2028 57 tuổi 8 tháng Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971
      2029 58 tuổi Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971
      2030 58 tuổi 4 tháng Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972
      2031 58 tuổi 8 tháng Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973
      2032 59 tuổi Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973
      2033 59 tuổi 4 tháng Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974
      2034 59 tuổi 8 tháng Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975
      2035 60 tuổi Từ tháng 5/1975 trở đi

Bảng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ năm 2021.

Lưu ý:

  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trên đây bảo hiểm xã hội cung cấp lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu người lao động cần lưu ý. Các trường hợp đặc biệt người lao động có thể nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, các trường hợp nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn không quá 5 năm. Để được tư vấn rõ hơn, người lao động có thể trực tiếp gọi tới tổng đài 1900558873/ 1900558872 để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.